OSTRZEŻENIE!!!

Przestrzegamy przed telefonami od osób podszywających się pod pracowników banku. Osoba podająca się za pracownika prosi o zainstalowanie na telefonie lub komputerze fałszywej aplikacji bankowej.

UWAGA

  • Bank nigdy nie wymaga instalacji żadnych aplikacji.
  • Bank nigdy nie prosi o podanie danych dostępowych do rachunku, takich jak login, hasło czy numer karty

 

           Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.