Władze Banku

  1. Duszak Małgorzata - Prezes Zarządu
  2. Przybojewska-Naser Maria - Wiceprezes Zarządu
  3. Ożarek Henryka - Członek Zarządu
  1. Strąk Adam - Przewodniczący Rady
  2. Bala Zenon - Vice Przewodniczący Rady
  3. Chodkiewicz Franciszek - Członek Rady
  4. Gątarz Wacław- Sekretarz Rady
  5. Krajewski Krzysztof - Członek Rady
  6. Piotrowski Daniel - Członek Rady
  7. Polkowski Marian - Członek Rady
  8. Puścian Ireneusz - Członek Rady
  9. Szymańska Teresa - Członek Rady
  10. Wierzbicki Tadeusz - Członek Rady
  11. Wójcik Florentyna - Członek Rady
  12. Gawor Grzegorz - Członek Rady
  1. Zajkowska Danuta - Pełnomocnik
  2. Joanna Rybak - Pełnomocnik
  3. Niedźwiedź Alina - Pełnomocnik
  4. Borys Hanna - Pełnomocnik
  1. Pachnik Bożenna -  Pełnomocnik
  2. Kruk Małgorzata -  Pełnomocnik
  3. Kopeć Bożenna -  Pełnomocnik
  1. Laskowska Zofia - Pełnomocnik
  2. Barcz Jadwiga - Pełnomocnik
  1. Pskiet Izabela Barbara - Pełnomocnik
  2. Supeł Agata - Pełnomocnik
  3. Dziubiela Anna - Pełnomocnik
  1. Piwko Beata - Pełnomocnik
  2. Lisiecka Ewa - Pełnomocnik
  3. Dzięcioł Izabela Joanna - Pełnomocnik