Jednostki Samorządu Terytorialnego

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego na terenie powiatu węgrowskiego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych, które w połączeniu z systemami Internet Banking oraz Home Banking umożliwiają sprawne zarządzanie środkami wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.

Bank ponadto zapewnia kasową obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego (np. pełna obsługa gotówkowa Gminy, Powiatu), możliwość automatycznego lokowania wolnych środków na lokatach typu O/N i T/N, automatyczną obsługę płatności masowych (np. podatków, różnego rodzaju opłat).

W swojej ofercie Bank umożliwia korzystanie z kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.