Lokaty

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowych lokat terminowych   osób fizycznych, w stosunku rocznym od dnia 16.03.2015 r.

RODZAJ  RACHUNKUOprocentowanie zmienne
do
29 999,00
od  30 000,00
do 49 999,00
od
50 000,00
a'vista 0,05 - -
r.o.r. 0,05 - -
1 miesięczne 0,30 - -
2 miesięczne 0,50 - -
3 miesięczne 0,70 0,77 0,81
6 miesięczne 1,00 1,10 1,15
9 miesięczne 1,10 1,21 1,27
12 miesięczne 1,20 1,32 1,38
24 miesięczne 1,20 1,32 1,38
36 miesięczne 1,20 1,32 1,38
Książeczki mieszkaniowe 0,05 - -
Rachunki bieżące 0,05 - -


Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

Kapitalizacja odsetek: - na rachunkach bieżących i ror. w okresach kwartalnych, - na rachunkach lokat terminowych po upływie okresu zapadalności wkładu