Lokaty

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowych lokat terminowych  

Rachunki i lokaty

Forma oprocentowania

Oprocentowanie

a'vista

zmienne

0

r.o.r.

zmienne

0

1 miesięczne

zmienne

0,2

2 miesięczne

zmienne

0,3

3 miesięczne

zmienne

0,6

6 miesięczne

zmienne

0,8

9 miesięczne

zmienne

1,0

12 miesięczne

zmienne

2,5

24 miesięczne

zmienne

2,7

36 miesięczne

zmienne

2,7

Skarbonka

zmienne

1,0

Książeczki mieszkaniowe

zmienne

0

Rachunki bieżące

zmienne

0

rachunki VAT przy rachunkach bieżących

zmienne

0

podstawowe rachunki płatnicze otwierane po dniu 07.08.2018 r.

zmienne

0

 


Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

Kapitalizacja odsetek: - na rachunkach bieżących i ror. w okresach kwartalnych, - na rachunkach lokat terminowych po upływie okresu zapadalności wkładu