Transakcje powyżej 15 000 EURO

Informujemy klientów, iż w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie prowadzony jest rejestr transakcji, przekraczających równowartość 15 000 EURO.

Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową.
W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie jego identyfikacji, pracownik ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2017 poz. 1049)