Lokaty

 • Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowych lokat terminowych   osób fizycznych, w stosunku rocznym od dnia 29.08.2017 r.

  RODZAJ  RACHUNKUOprocentowanie zmienne
  do 29 999,00
  od  30 000,00 do 49 999,00
  od 50 000,00
  a'vista 0,05 - -
  r.o.r. 0,05 - -
  1 miesięczne 0,30 - -
  2 miesięczne 0,50 - -
  3 miesięczne 0,70 0,77 0,81
  6 miesięczne 1,00 1,10 1,15
  9 miesięczne 1,10 1,21 1,27
  12 miesięczne 1,20 1,32 1,38
  24 miesięczne 1,20 1,32 1,38
  36 miesięczne 1,20 1,32 1,38
  Książeczki mieszkaniowe 0,05 - -
  Rachunki bieżące 0,05 - -  Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

  Kapitalizacja odsetek: - na rachunkach bieżących i ror. w okresach kwartalnych, - na rachunkach lokat terminowych po upływie okresu zapadalności wkładu