Lokaty

 • Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych

   

  Rachunki i lokaty

  Forma oprocentowania

   

  Oprocentowanie

  a'vista

  zmienne

  0

  r.o.r.

  zmienne

  0

  1 miesięczne

  zmienne

  0,1

  2 miesięczne

  zmienne

  0,1

  3 miesięczne

  zmienne

  0,3

  6 miesięczne

  zmienne

  0,4

  9 miesięczne

  zmienne

  0,5

  12 miesięczne

  zmienne

  1,0

  24 miesięczne

  zmienne

  1,2

  36 miesięczne

  zmienne

  1,2

  Skarbonka

  zmienne

  0,6

  Książeczki mieszkaniowe

  zmienne

  0

  Rachunki bieżące

  zmienne

  0

  rachunki VAT przy rachunkach bieżących

  zmienne

  0

  podstawowe rachunki płatnicze otwierane po dniu 07.08.2018 r.

  zmienne

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Oprocentowanie podane w stosunku rocznym

  Kapitalizacja odsetek: - na rachunkach bieżących i ror. w okresach kwartalnych, - na rachunkach lokat terminowych po upływie okresu zapadalności wkładu