O Banku

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie działa na terenie Województwa Mazowieckiego, jednakże podstawowym obszarem działania jest Powiat Węgrowski, a przede wszystkim miasto Węgrów oraz gminy Liw, Grębków, Sadowne, Stoczek i Wierzbno.