Kredyt na finansowanie bieżącej działalności

 • Kredyt udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej tj. zakup:

  • oleju napędowego,
  • nawozów,
  • materiału siewnego,
  • środków ochrony roślin,

  Kredyt może być udzielany osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych) oraz opłacającej podatek rolny.

  Na 1 ha użytków rolnych przypada maksymalnie 3 000 zł kredytu w zależności od zdolności kredytowej.

  Maksymalna kwota kredytu 80 000 zł.

  Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 18 miesięcy,

 • Oprocentowanie kredytu wg stopy stałej – 6,2 w stosunku rocznym