Karta własna

  • Karta umożliwia wypłatę gotówki oraz sprawdzenie salda rachunku Klienta w bankomatach należących do Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie, (Centrala Węgrów, Biedronka ul. Podlaska Węgrów, GMJ ul. Wyszyńskiego Węgrów, Oddziały: Grębków, Sadowne, Stoczek).

    O kartę może się ubiegać każdy Klient posiadający rachunek w naszym banku, można też wystąpić o wydanie karty dla osób upoważnionych do rachunku.

    Karta jest wydawana do rachunku, użytkowanie jest całkowicie bezpłatne. 

    Karta własna ważna jest przez pięć lat.