Bankofon

Bankofon jest bankową informacją telefoniczną , dzięki której Klienci mogą za pomocą aparatu telefonicznego uzyskać informacje o stanie swoich rachunków oraz inne informacje o usługach bankowych.

Obsługa Bankofonu jest bardzo prosta. Po uzyskaniu połączenia, Klient stosując się do komunikatów podawanych przez system komputerowy, uzyska wszystkie niezbędne informacje naciskając odpowiedni klawisz na aparacie telefonicznym.

Bankofon dostępny jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Korzystanie z Bankofonu jest bezpłatne.