Rachunek oszczędnościowy SKARBONKA

Jesteś posiadaczem „rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego” – ta oferta jest adresowana do Ciebie

  • Na rachunek ten przelewane są nadwyżki środków z konta osobistego
  • Rachunek łączy zalety lokaty i konta osobistego
  • Pozwala zarabiać jak na lokacie oraz swobodniej dysponować środkami
  • Z rachunku można dokonywać wypłaty środków bez utraty odsetek
  • Raz w miesiącu wypłata bez prowizji
  • Minimalna kwota wpłaty 200 zł
  • Oprocentowanie zmienne - 1,7 %