POL-Konto

 • RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE -POL-KONTO”


  Co to jest ROR?


  ROR służy do gromadzenia środków pieniężnych, umożliwia uzyskanie i wykorzystanie kredytu oraz pozwala na przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.


  Kto może zostać posiadaczem ROR?


  Posiadaczem ROR może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych deklarująca wpływy środków na rachunek. ROR może być otwarty również dla dwóch osób jako rachunek wspólny. Każdy ze współposiadaczy ROR korzysta ze wszystkich uprawnień posiadacza rachunku. Istnieje możliwość posiadania wspólnego rachunku również przez osoby niespokrewnione - bez konieczności ustanawiania pełnomocnictwa


  Korzyści wynikające z posiadania ROR w PBS Węgrów


  Możliwość skorzystania z limitowanego debetu bez dodatkowych zabezpieczeń lub kredytu w ROR na korzystnych warunkach. Spłata debetu i kredytu odbywa się bezpośrednio z ROR.

  Oszczędność czasu bez konieczności pilnowania terminów opłat. Klient zleca Bankowi dokonywanie opłat jednorazowych i stałych (czynsz, energia, telefon, spłata kredytu itp.) a PBS bierze na siebie obowiązek przestrzegania terminów płatności.

  Możliwość regulowania cyklicznych zobowiązań wobec wierzycieli (np. spółdzielni mieszkaniowych, gazowni itp.) za pomocą nowej formy rozliczeń - polecenia zapłaty.

  Kwartalne dopisywanie odsetek - powoduje stałe powiększanie kwoty kapitału.

 • Pełne bezpieczeństwo wkładów


  PBS Węgrów gwarantuje wkłady na ROR:

  - całym swoim majątkiem

  - udziałem w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Oprocentowanie zmienne - obecnie 0% w stosunku rocznym.