Przeniesienie rachunku

 • Łatwo, wygodnie, szybko wykonamy usługę  przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku do Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie

  Korzystając z wejścia w życie stosownych Rekomendacji  w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, PBS w Węgrowie przygotował dla Państwa rozwiązania, które pozwolą przenieść rachunek, z innego banku do PBS w Węgrowie.

  W Państwa imieniu dopełnimy wszelakich formalności  związanych z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Uruchomimy w Państwa imieniu także procedurę przeniesienia stałych zleceń
  i wszelakich zleconych płatności, a także poleceń zapłaty .

  Po przeniesieniu rachunku,  wskazane przez Państwa podmioty, np. zakład pracy czy ZUS zostaną powiadomieni automatycznie  o nowym numerze rachunku.

  Przeniesienie rachunku oznacza:

  • podpisanie z PBS w Węgrowie umowy rachunku i otwarciem  rachunku (o ile dotychczas Klient takiego nie prowadził),
  • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem  naszego Banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na rachunek w nowym banku i wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem tego rachunku.