Rachunek bieżący 

 • Rachunek bieżący służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
  Posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku umożliwia:
  • korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego,
  • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym,
  • uzyskiwanie informacji telefonicznej o stanie środków na rachunku,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.