KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy:

  • Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
  • Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (do 3 lat), w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy (powyżej 3 lat).
  • Kredyt wymaga udokumentowania celowości  wykorzystania.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu wg stopy stałej – 9,9% w stosunku rocznym.

Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej