KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Kredytem inwestycyjnym sfinansujesz:

 • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu,
 • zakup budynków lub budowli służących do prowadzonej działalności,
 • zakup gruntów pod inwestycję,
 • budowę, przebudowę, modernizację, remont budynków lub budowli służących do wykonywanej działalności,
 • środki obrotowe ściśle związane z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

· kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach,

· spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami może być dokonywana miesięcznie lub kwartalnie

Warunki

Warunki kredytowania:

 • wymagany wkład własny, kredyt może być udzielony do wysokości 80% kosztów,
 • w indywidualnych przypadkach warunki kredytu mogą być dostosowane do charakteru realizowanej inwestycji,
 • okres kredytowania – do 15 lat, w przypadku kredytów na cele budowlane nawet do 20 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej osoby składającej wniosek o kredyt,

Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej