Visa Business

  • Posiadaczom rachunków bieżących oferujemy międzynarodową kartę płatniczą VISA Business, uprawniającą posiadaczy do dokonywania płatności za towary i usługi w kraju i za granicą.