UWAGA! Od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT dokonujemy wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie przypomina, że od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT będzie można dokonywać wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego
( mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie transakcje zaplanowane do Urzędu Skarbowego z datą płatności po 31.12.2019 r. (w ramach podatków PIT/CIT/VAT) nie będą mogły być realizowane na dotychczasowe konta Urzędów Skarbowych. Oznacza to, że przelewy wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej na dotychczasowe rachunki bankowe (urzędów skarbowych), z datą realizacji od 01.01.2020 r. nie zostaną przez Bank zrealizowane! W przypadku zaplanowanych płatności z datą przypadającą na rok 2020 konieczne będzie  ponowne zlecenie tych płatności.

W związku z powyższym 31 grudnia 2019 roku komunikaty kierowane na rachunki urzędów skarbowych z datą realizacji 31.12.2019 r. powinny być wysłane do rozliczenia do godziny 12.30!

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/.