Bądź Sm@rt-smart wypłata w bankomacie

Informujemy, że do Państwa dyspozycji oddajemy nową opcję wypłat z bankomatów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie - sm@rt wypłatę.
Opcja pozwala na wypłatę gotówki w bankomacie przy pomocy wygenerowanego kodu (z określonym czasem realizacji) bez konieczności użycia karty

  • sm@rt wypłatę można przygotować w systemie bankowości internetowej lub w placówce banku
  • aby korzystać ze sm@rt wypłaty nie musisz posiadać karty bankomatowej
  • w bankomacie wystarczy podać ”jednorazowy kod” z sms aby zrealizować sm@rt wypłątę
  • sm@rt wypłatę można wypłacić samodzielnie lub zlecić dowolnej osobie, podając jej numer telefonu komórkowego