Kredyt remontowy

 •  

  Kredyt remontowy

  Przeznaczenie

  Kredyt remontowy może być przeznaczony na remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku gdy zabezpieczeniem nie jest hipoteka.

  Maksymalna kwota kredytu

  80 000,00 PLN

  Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od:

  1. kosztu realizacji przedsięwzięcia;
  2. oceny zdolności kredytowej;
  3. wartości proponowanego zabezpieczenia.

  Minimalna kwota kredytu

  5 000,00 PLN

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M (średnia za ostatni m-c kwartału) + 2,1% marża Banku w stosunku rocznym

  Okres kredytowania

  1. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
  2. Okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.