Kredyt hipoteczny

 • Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

  1. zakup działki budowlanej,
  2. zakup działki budowlanej z rozpoczętą budową,
  3. budowę ogrodzenia, utwardzenie placu wokół domu jednorodzinnego, doprowadzenie mediów,
  4. zakup/zamianę/zmianę prawa do lokalu polegające na:
   • zakupie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • zakupie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywanym budynkiem mieszkalnym na wynajem,
   • dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
   • nabyciu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od Gminy, Skarbu Państwa lub zakładu pracy,
  5. budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego,
  6. budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową,
  7. budowę, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
  8. dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  9. przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
  10. wykończenie, modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  11. partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  12. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji,
  13. spłatę przy uzyskiwaniu prawa do nieruchomości wskutek postępowania o zniesienie współwłasności lub działu spadku,
  14. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  15. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym,
  16. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego,
  17. refinansowanie kosztów, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt,
  18. na remont nieruchomości jeżeli zabezpieczeniem jest hipoteka,
  19. na dowolny cel konsumencki jeżeli zabezpieczeniem jest hipoteka z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

  Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M (średnia za ostatni m-c kwartału) + 2,1% marża Banku
  w stosunku rocznym

  Okres kredytowania wynosi :

  • do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej oraz remont, modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
  • do 30 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania wymienionych w rozdzial

  RRSO wynosi 4,401939 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 130 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,82 % w skali roku – wyliczone jako suma stopy referencyjnej (stopa zmienna kwartalnie WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 2,10%. Raty miesięczne malejące (równa rata kapitałowa i malejąca rata odsetkowa), największa rata kredytu (kapitałowa i odsetkowa): 1.183,69 PLN. Liczba rat do spłaty 180. Całkowity koszt kredytu 41.409,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 37.460,15 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 900 PLN, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych PCC – 19,00 zł, zezwolenie banku na wykreślenie hipoteki – 30,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 171.409,15 PL

  W przypadku zabezpieczenia kredytu w formie nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunku POL-Konto w całym okresie kredytowania, całkowity koszt kredytu wyniesie 42.314,15 PLN (w całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta), RRSO 4,490765 %. Całkowita kwota do zapłaty 172.314,15 PLN.

  RRSO dla innych kwot kredytu, okresów oraz prowizji mogą się różnić.