Kredyt gotówkowy

  • Wnioskodawca nie musi posiadać rachunku w Banku,
  • kredyt udzielany od 500 zł do 50 000 zł,  
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 12-krotności dochodów netto Wnioskodawcy,
  • kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 60 miesięcy
 • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy:

  • 7,2w stosunku rocznym - dla kredytów do 3 lat
  • 8,5% w stosunku rocznym - dla kredytów pow. 3 lat

  prowizja od udzielonego kredytu:

  • 2% (dla członków Banku),
  • 4% (dla pozostałych Klientów).