Kredyt EKOlogiczny

Nazwa produktu:

KREDYT EKOLOGICZNY

Przeznaczenie produktu

Finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych,   dachu, stropu,
 3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa   fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem   ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony   wód,
 6. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według   normy PN- EN 303–5:2012,
 8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki,   pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą   energooszczędności A+++),
 9. rowerów i innego sprzętu sportowego,
 10. samochodów osobowych z napędem   elektrycznym,
 11. innych materiałów i urządzeń   uznanych przez  Bank za rozwiązania i   inwestycje ekologiczne,
 12. cel dowolny pod warunkiem, że   minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Segment docelowy

Klienci indywidualni

inimalna kwota kredytu

1 000 PLN

Maksymalna kwota kredytu

80 000 PLN

Okres kredytowania

1 – 96 miesięcy

Rodzaj oprocentowania

Stałe 7,5%*

*W przypadku nie rozliczenia kredytu w terminie określonym w umowie, podwyższa się oprocentowanie o 1,5 pp. począwszy od kolejnego dnia następującego po upływie terminu dostarczenia dokumentu potwierdzającego rozliczenie kredytu. Ponowne obniżenie oprocentowania nastąpi następnego dnia roboczego, po którym Kredytobiorca dostarczy do Banku dokumenty potwierdzające rozliczenie kredytu, z zastrzeżeniem iż podwyższone oprocentowanie  nie może być wyższe od maksymalnego.

RRSO

7,647959%

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,647959%  dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 30 000 PLN (bez kredytowanych kosztów);

okres kredytowania: 60 miesięcy;

oprocentowanie kredytu stałe: 6,50% w skali roku.

Raty miesięczne malejące (równa rata kapitałowa i malejąca rata odsetkowa), największa rata kredytu (kapitałowa i odsetkowa): 661,52 PLN.

Całkowity koszt kredytu 5 550,11 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4 951,11 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 600 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu prowadzenia rachunku. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 35 550,11 PLN.

W przypadku zabezpieczenia kredytu w formie nieodwołalnego w całym okresie kredytowania pełnomocnictwa do rachunku, całkowity koszt kredytu wyniesie 5 850,11 PLN.

RRSO 8,053499 %. Całkowita kwota do zapłaty 35 850,11PLN.

Kalkulacja została wykonana dnia 01.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.