Kredyt dla posiadaczy rachunku

 • Zasady udzielania dopuszczalnego salda debetowego w ROR przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

   

  Klient indywidualny

  Oprocentowanie

  Stałe - obecnie 9,9%

  Możliwość uzyskania dopuszczalnego
  salda debetowego

  W rachunku ROR

  po 3 miesiącach od otwarcia r-ku, przy regularnych wpływach


  Okres kredytowania


  1 rok
   od wyrażenia zgody

  Wysokość dopuszczalnego
  salda debetowego

  Debet w ROR – do wysokości stałych jednomiesięcznych wpływów (średnia z ostatnich 3 miesięcy)

  Spłata odsetek

  Ostatni dzień roboczy kończący miesiąc kalendarzowy


  Spłata kapitału

  W dniu wpływu zadeklarowanej miesięcznej kwoty, jednak nie później niż w ciągu 31 dni od daty wystąpienia salda debetowego