KREDYT WYGODNY

Warunki

  • Kredyt może być udzielany osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 1.000,- złotych.
  • Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 30.000,- złotych i nie może przekraczać 10-krotności miesięcznego dochodu netto ustalonego w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy.
  • Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy.
  • Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej. Stopa procentowa wynosi 6,20%.

Kredyt udzielany w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2018 r.

Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej