PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

Przeniesienie rachunku płatniczego

Łatwo, wygodnie, szybko wykonamy usługę  przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku do Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie

Korzystając z wejścia w życie stosownych Rekomendacji  w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, PBS w Węgrowie przygotował dla Państwa rozwiązania, które pozwolą przenieść rachunek, z innego banku do PBS w Węgrowie.

W Państwa imieniu dopełnimy wszelakich formalności  związanych z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Uruchomimy w Państwa imieniu także procedurę przeniesienia stałych zleceń
i wszelakich zleconych płatności, a także poleceń zapłaty .

Po przeniesieniu rachunku,  wskazane przez Państwa podmioty, np. zakład pracy czy ZUS zostaną powiadomieni automatycznie  o nowym numerze rachunku.

Przeniesienie rachunku oznacza:

  • podpisanie z PBS w Węgrowie umowy rachunku i otwarciem  rachunku (o ile dotychczas Klient takiego nie prowadził),
  • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem  naszego Banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na rachunek w nowym banku i wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem tego rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-17
1 EUR4.1495
1 USD3.6424
1 CHF3.6409
1 GBP4.6871
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej